image

PHP’de PDO ile MySQL Veritabanı Bağlantısı

PHP’nin 7.x sürümleriyle birlikte geçerliliğini koruyan ve en güvenilir yöntem olarak tercih edilen PDO eklentisinin kullanım örneğini aşağıda paylaşıyoruz:

<?php

$mysqlsunucu = "localhost";

$mysqlkullanici = "mysql_kullanici_adini_buraya_yazin";

$mysqlsifre = "mysql_sifrenizi_buraya_yazin";

try {

$baglan= new PDO("mysql:host=$mysqlsunucu;dbname=VeritabaniAdiniBurayaYazin;charset=utf8", $mysqlkullanici, $mysqlsifre);

$baglan->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

echo "Bağlantı başarılı";

}

catch(PDOException $e)

{

echo "Bağlantı hatası: " . $e->getMessage();

}

?>

Charset ayarlama için yukarıdaki bağlantı satırınızı şu şekilde güncelleyiniz:

$baglan= new PDO("mysql:host=$mysqlsunucu;dbname=VeritabaniAdiniBurayaYazin;charset=utf8", $mysqlkullanici, $mysqlsifre);

Select işlemi örneği (tablodan toplu veri alışı) :

$query = $baglan->query("SELECT * FROM veriler", PDO::FETCH_ASSOC);

if ( $query->rowCount() ){

foreach( $query as $row ){

print $row['sutun_adi']."<br />";

}

}

Select işlemi örneği (tekli sorgu için) :

//Önceki sayfadan gelen veriyi tanımlıyoruz ve aşağıdaki satırla veritabanından eşleşen bilgiyi çekiyoruz

$veri = $_GET['id'];

$query = $baglan->query("SELECT * FROM tabloadi WHERE id = '{$veri}'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if ( $query ){

print_r($query);

}

Bağlantıyı kapatmak içinse aşağıdaki satırı kullanınız :

$baglan= null;